Skip Navigation LinksDekTriam.net > กระทู้ 99222 - **เก็งไทยหลัก ม.4**      Sign in   


Topic 99222


credit Fay 664
**เก็งไทยหลัก ม.4**

 

http://www.uploadtoday.com/download/?371ce0366f66288ff0d185ad8ac7a28b

นี่นะครับ 

โชคดีในการสอบน่ะครับ

credit Fay 664

วันเสาร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2550 เวลา 17:40:12
12
 
Reply 1


เหอะๆ
2fa0ed22-bd6a-467d-8157-fb9210140463

ขอบใจๆๆๆๆๆ>O<


วันเสาร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2550 เวลา 18:43:28

Reply 2


942
31b26c28-dd33-4642-ac10-770d12c52944

ขอบคุณคร้าบ~


วันเสาร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2550 เวลา 20:19:44

Reply 3


...
f0e1264f-ede3-40f2-bad9-387239fe78c6

ขอบคุณๆๆๆๆ

ซัมไทยได้แค่16 จะเป็นลม ฮ่าๆๆ


วันเสาร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2550 เวลา 22:08:16

Reply 4


kid00
83d507bc-f452-4a36-b6ba-ff80a4c546f3

ช่วยลงให้หน่อย ดาวโลดไม่ได้คะ

วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2550 เวลา 11:23:51

Reply 5


kid00
83d507bc-f452-4a36-b6ba-ff80a4c546f3

ช่วยลงให้หน่อย ดาวโลดไม่ได้คะ

วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2550 เวลา 11:28:33

Reply 6


credit fay664
d62dc284-22d7-401d-bffd-7fa3454ad439

เก็งข้อสอบFinalภาษาไทยหลัก
 
1.
เรื่องการรับสารด้วยการฟัง (สุต)                  ออก 4 ข้อ
          ทักษะในการฟังถือว่าเป็นทักษะที่สำคัญที่สุด ทำให้เรามีระบบความคิด มีความรู้เพิ่มมากขึ้น
จุดมุ่งหมายของการฟัง
            1.ฟังเพื่อการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำวัน เช่น คุยกับครู คุยกับเพื่อน
            2.ฟังเพื่อความเพลิดเพลิน เช่น ฟังเพลง ฟังนิทาน เพื่อให้เกิดความสบายใจ
            3.ฟังเพื่อรับความรู้ เช่น ฟังบรรยาย
            4.ฟังเพื่อความจรรโลงใจ ให้คติชีวิต ยกระดับจิตใจ เช่น การฟังเทศก์
 
*ข้อสอบจะออกประมาณสมมุติสถานการณ์ให้แล้วให้เราเลือกว่าบุคคลในเรื่องฟังเพื่อจุดประสงค์ใด
 
โอกาสในการฟัง
            1.ระหว่างบุคคล
            2.กลุ่มเล็ก
            3.กลุ่มใหญ่(ในที่ประชุม)
            4.จากสื่อ เช่น วิทยุ โทรทัศน์
 
 
 
ฟังอย่างไรเพื่อให้สำริดผล
-       ต้องฟังอย่างรู้จุดประสงค์ นำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้
-ฟังแล้วเนื้อหาครบถ้วน
-วิเคราะห์เนื้อหาในการฟังว่าถูกหลักความจริงหรือไม่
-ฟังว่าเรื่องที่เราได้ยินมีประโยชน์หรือไม่
มารยาทในการฟัง
            การฟังต่อหน้าผู้ใหญ่
-       สำรวมกิริยาอาการ
-       สบตาเป็นระยะๆ
-       ไม่ชิงพูด
-       เมื่อมีคำถามให้ผู้ใหญ่พูดจบก่อนจึงค่อยถาม
การฟังในที่ประชุม
-ตั้งใจฟังเนื้อหาที่พูด
-จดสาระสำคัญ
-ไม่คุยกันในห้องประชุม
-ไม่ทำธุระส่วนตัว เช่น คุยโทรศัพท์ แต่งหน้า ถอดขนรักแร้
-ไม่พูดแซง เมื่อมีคำถามหรือจะพูดเสริมต้องขออนุญาตผู้พูดก่อน
 
      การฟังในที่สาธารณะ
-รักษาความสงบ ไม่ส่งเสียงรบกวนผู้อื่น
-ไม่นำอาหาร วัตถุที่มีกลิ่นแรงเข้าไปรับประทาน
-ไม่เดินเข้าออกบ่อยๆหรือถ้ามีความจำเป็นควรนั่งใกล้ประตู
 
 
 
วิธีฝึกการฟัง
            1.เริ่มต้นจากการฟังเรื่องสั้นๆก่อน ควรเป็นเรื่องที่สนุกสนาน บันเทิง แล้วค่อยเปลี่ยนไปฟังเรื่องยาวๆ
            2.ฟังเรื่องที่มีประโยชน์ เช่น ฟังบรรยาย
            3.หมั่นหาโอกาสในการฟังเสมอ
            4.ฟังแล้วจดบันทึกสิ่งที่สำคัญ
2
เรื่องการอ่าน                              ออก 4 ข้อ
วัตถุประสงค์ของการอ่าน
            1.อ่านเพื่อได้ความรู้
คืออ่านแล้วนำข้อมูลที่ได้อ่านไปทำประโยชน์ได้
            2.อ่านเอาเรื่อง
คืออ่านแล้วจำเนื้อความ นำมาเล่าต่อได้
            3.อ่านเพื่อวิเคราะห์
คืออ่านแล้วสามารถบอกได้ว่าเนื้อหาจริงไม่จริง คิดตามไปกับเนื้อหาด้วย วิเคราะห์ว่าตัวละครตัวนี้มีนิสัยอย่างไร เป็นต้น
            4.อ่านเพื่อตีความ
คือการที่เราอ่านแล้วเข้าใจความหมายเชิงนัยในเนื้อเรื่อง
            การอ่านเพื่อพัฒนาตนเอง
1.ด้านความรู้ ทำให้เรามีความรู้เพิ่มมากขึ้น รู้อะไรหลายๆด้าย
2.ด้านอารมณ์ อ่านแล้วทำให้รู้สึกดีขึ้น จิตใจผ่องใสเบิกบานลัลล้า
3.ด้านคุณธรรม อ่านแล้วเกิดปัญญา มองทางโลกได้ถูก รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิด
*ข้อสอบอาจออกประมาณว่าให้ใจความมาสี่บรรทัดแล้วให้เราจำแนกว่าเป็นการอ่านเพื่อพัฒนาในด้านใด
 
3
เรื่องโคลงสี่สุภาพ
·      ให้ไปจำรูปแบบฉันทลักษณ์มาให้ได้ หรือท่องบทเสียงลือเสียเล่าอ้างฯ
·      โคลงสี่สุภาพเป็นโคลงที่เน้นเรื่องคำเอกคำโท
·      คำเอกโทษ คือ คำที่ใช้วรรณยุกต์เอกผิดวิธี เช่น สู้เป็นซู่
·      คำโทโทษ คือ คำที่ใช้วรรณยุกต์โทผิดวิธี เช่น เล่นเป็นเหล้น
·      คำเอกสามารถใช้ทั้งคำตายและคำเอกโทษ
·      แต่คำโทสามารถใช้ได้แค่คำโทโทษ
·      วรรคหน้ารูปเอกโทสามารถสลับที่กันได้
·      ถ้าจะให้โคลงสี่สุภาพไพเราะ คำสุดท้ายวรรคหน้า กับ คำแรกของวรรคที่สองควรใช้พยัญชนะเดียวกัน
*ข้อสอบจะออกแนวให้โคลงมาบทหนึ่ง แล้วให้เราบอกว่าตรงไทนคือคำตายแทนคำเอก คำโทโทษ เอกโทษ ตอนไหนผิดฉันทลักษณ์
 
4
นิทานเวตาล
 
ผู้แต่งคนแรก ::  ศิวทาส โดยแต่งไว้เป็นภาษาสันสกฤต
คนที่สอง     ::โสมเทวะ เรียบเรียงในหนังสือรวมนิทานชื่อกถาสริตสาคร
คนที่สาม       :: “Sir Richard F. Burton”
คนที่สี่           :: “น.ม.ส.” เป็นนามปากกาของ พระราชวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาวงกรณ์
            โดยท่านได้แปลนิทานเวตาลไว้10เรื่อง ซึ่งเรื่องที่เราเรียนน.ม.ส.จัดให้เป็นเรื่องที่10 แต่ที่ฉบับจริงเป็นเรื่องที่25 นอกนั้นศ.ดร.ศักดิ์ศรี แย้มนัดดา ได้นำมาแปลใหม่แล้วให้ชื่อว่า เวตาล ปัญจวีสติ
·      ไปดูลักษณะของเวตาล
·      จำเนื้อตอนที่เด่น ๆ
·      การกราบแบบอัษฎางคประณต คือ การกราบที่ให้อวัยวะ8ส่วนติดพื้น ได้แก่ หน้าผาก อก มือทั้งสอง ศอกทั้งสอง เข่าทั้งสอง
หลักจิตวิทยาในเรื่อง
            1.คนฉลาดย่อมฟังความเห็นของคนโง่ไม่ได้
            2.ไม่มีใครทนฟังคำดูหมั่นพวกพ้องหรือต่อตนเองได้
            3.ความหยิ่งทระนงในความเก่งความสามารถของคนอาจนำภัยมาสู่ตนได้
คุณค่า
            1.ให้คติธรรมในการดำรงชีวิต การรู้จักคิด การแก้ปัญหา
            2.เพิ่มพูนสติปัญญาไหวพริบเพราะตอนท้ายของเนื้อเรื่องจะมีปัญหามาให้ขบคิด
            3.อุดมด้วยข้อคิดและคติสอนใจ
ศัพท์
-       โกรศ คือ มาตราวัด ความยาวเท่ากับ 500 คันธนู
-       เครื่องประหลาดในนิทานเวตาลนี้หมายถึงความสวยของพระนางมเหสีเป็นเครื่องประหลาดที่ทำให้คนต่างสนใจตื่นเต้นสงสัย
 
 
 
 
5
นิราศนรินทร์คำโคลง
-       ประวัติ ยศ ชื่อเดิมของผู้แต่ง
-       เบญจลักษณ์ ได้แก่
ผมงาม :: ดำเป็นมัน นุ่มสลวยพริ้ว
เนื้องาม (เหงือก ริมฝีปาก) :: ไม่ดำคลั้ม
ฟันงาม :: สีขาวไม่มุก เรียงกันสวย
ผิวงาม :: ผิวนวลสวยสีงาช้าง
วัยงาม (แก่แล้วแต่ยังสวย)
            -ดูนทีสี่สมุทรว่าแต่ละแห่งมีสีอะไรบ้าง เพราะอะไร
            -สวรรค์ทั้ง 6 ชั้น ได้แก่
1.จาตุมหาราชิกา 
2.ดาวดึงส์ 
3.ดุสิต 
4.ยามา 
5.นิมมานรดี 
6.ปรนิมมิตวสวัตดี 
 
6
ทุกข์ของชาวนา
     -เป็นพระราชนิพนธ์ของพระเทพรัตนราชสุดาฯ โดยใช้นามปากกาว่าแว่นแก้ว
-เป็นการกล่าวเปรียบเทียบทุกข์ของชาวนาโดยเปรียบเทียบกับบทกวีของ จิต ภูมิศักดิ์ กับ ของ หลี่เซิน
ความแตกต่างของจิต     กับ    หลี่เซิน
แต่งบทเปิบข้าว
แต่งเรื่องประเพณีดั้งเดิม
เป็นกาพย์ยานี 11
เป็นกลอนเปล่า
แต่งเมื่อ30ปีมาแล้ว
แต่งเมื่อ1000ปีมาแล้ว
เขียนในลักษณะที่ชาวนาเล่าเรื่อง
ลักษณะจิตรกรวาดภาพให้คนชม
จิตเป็นนักวิชาการ นักเขียน
หลี่เซินเป็นข้าราชการ
จุดมุ่งหมายของการแต่ง
1.ให้คนไทยมองเห็นมิติใหม่แก่งคุณค่าภาษาไทย
2.ให้คนไทยได้รู้ถึงความหมายอันลึกซึ้งของภาษาในฐานะที่วัฒนธรรมเปลี่ยนไปตามเวลา
3.ทำเราเราได้ทราบว่าถึงแม้เวลาจะเปลี่ยนไปเป็นกวีคอมพิวเตอร์หรือข้าวเม็ด ชาวนาก็ยังคงเดือดร้อนอยู่ ยังคงทุกข์อยู่เหมือนเดิม ทำเราเรามองชาวนาว่าน่าสงสาร
Credit *FAY 664
May the god bless you        and me. 
 

วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2550 เวลา 12:47:03

Reply 7


nAnn*
90ea026b-57ef-4947-8b27-15431a2201ef

ว้าววว !

แจ่มๆ
ขอบคุณมากเลยน้าเฟย์ (:


วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2550 เวลา 14:07:12

Reply 8


คาโยบิ
b4195866-5f96-434d-9b82-5151fbd705bd

ขอบคุณมากมาย ~~
ลืมไปแล้วเลยล่ะ ว่าจะออกไรมั่ง   T T'

วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2550 เวลา 16:18:23

Reply 9


Ka[mi]sama Yuu
2f2b3b25-f84d-4aa2-a67e-8185e67abe6f

น้องเฟย์ไปทำเก็งข้อสอบให้คนอื่นตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ย???


วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2550 เวลา 17:10:01

Reply 10


เพิ่มๆ
f8d1096d-ac31-4c3c-9187-39ea534f26b1

 น ม ส     ย่อมาจาก รัชนี แจ่มจรัส  <---เหนอาจานห้องเราเค้าเน้นๆ อ่ะ

วันจันทร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2550 เวลา 21:11:43

12