Skip Navigation LinksDekTriam.net > กระทู้ 109175 - หน้าที่ของกรรมการนักเรียน      Sign in   


Topic 109175


24

955
หน้าที่ของกรรมการนักเรียน

 

ผมอยากรู้หน้าที่ของกรรมการนักเรียนครับ
 
 
หน้าที่ไหนต้องทำอะไรบ้าง  รบกสนขอครบทุกหน้าที่นะครับ
 
 
จะได้สมัครครับผม
 

วันอาทิตย์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2552 เวลา 00:15:30
12
 
Reply 1


รีมัส จอห์น ลูปิน

237
42c03452-d728-4742-b8b8-152c6d956b5c

คร่าวๆ นะครับ : )
 
ประธานคณะกรรมการนักเรียน

บริหารกิจการนักเรียนในส่วนที่คณะกรรมการนักเรียนได้รับมอบหมายตั้งแต่การเป็นผู้นำการประชุม เป็นผู้พิจารณากิจกรรมและโครงการต่างๆ ที่นักเรียนนำเสนอผ่านทางคณะกรรมการนักเรียน รับผิดชอบการจัดพิธีการ งาน หรือนิทรรศการต่างๆ ทั้งที่เป็นโครงการต่อเนื่องและโครงการใหม่ เป็นผู้นำนักเรียนในพิธีการต่างๆ และเป็นผู้แทนนักเรียนเมื่อได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่กับหน่วยงานนอกโรงเรียน

 
รองประธานคณะกรรมการนักเรียน

บริหารกิจการนักเรียนที่ได้รับมอบหมายจากประธานคณะกรรมการนักเรียน ควบคุม กำกับ ดูแลกิจกรรมและโครงการของคณะกรรมการนักเรียน ปฏิบัติหน้าที่เช่นเดียวกับประธานคณะกรรมการนักเรียนเมื่อได้รับมอบหมาย โดยรองประธานคณะกรรมการนักเรียนมีด้วยกัน ๒ ตำแหน่ง


เลขานุการ

เป็นผู้จัดทำรายงานการประชุมและจัดเตรียมเอกสารต่างๆที่ใช้ในการประชุมของคณะกรรมการนักเรียน  ออกหนังสือราชการเช่น บันทึกข้อความ ประกาศ ฯลฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย นัดหมายการประชุมคณะกรรมการนักเรียนและเป็นผู้รวบรวมผลการประเมินกิจกรรมและโครงการต่างๆ ของคณะกรรมการนักเรียน

 
เหรัญญิก

จัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย การเงินของคณะกรรมการนักเรียน  ควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับ  และรายงานบัญชีต่อคณะกรรมการนักเรียนและครูที่ปรึกษา

 
สาราณียกร

เป็นผู้ดูแลเอกสาร สารสนเทศต่างๆ ของคณะกรรมการนักเรียนให้อยู่ในสถานะพร้อมใช้  รวบรวมข้อมูลต่างๆ ทั้งเอกสาร ภาพถ่าย และสามารถจัดทำเป็นสื่อสารสนเทศได้ทุกโอกาสและรูปแบบ เช่น การทำหนังสือคู่มือโครงการพัฒนาศักยภาพการดำรงตนนักเรียน ม.๔ สูจิบัตรพิธีการต่างๆ ไปจนถึงการนำเสนอผ่านอุปกรณ์สารสนเทศ เช่น วีดิทัศน์และสไลด์โชว์ สาราณียกรยังเป็นผู้ควบคุมสื่อวีดิทัศน์ที่ฉายผ่านเครื่องฉายภาพโปรเจกเตอร์ในกิจกรรมหรือพิธีต่างๆบนหอประชุม นอกจากนี้ สาราณียกร เป็นบรรณาธิการหนังสือปิ่นหทัยโดยตำแหน่ง

 
กรรมการกลาง

ควบคุมกำกับดูแล และช่วยเหลือกิจกรรมและโครงการต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ตรวจสอบและประเมินผลกิจกรรมและโครงการต่างๆของคณะกรรมการนักเรียน

 
กิจกรรมพิเศษและนันทนาการ

วางแผนจัดกิจกรรมต่างๆทั้งงานพิธีการของโรงเรียนที่คณะกรรมการนักเรียนได้รับมอบหมาย รวมทั้งกิจกรรมพิเศษและกิจกรรมนันทนาการอื่นๆ ติดต่อประสานงานกับนักเรียนที่มีส่วนร่วมในงานนั้นๆ อย่างเป็นระบบครบวงจร กำกับและลำดับขั้นตอนของทุกงานที่ได้รับมอบหมาย ออกบัตรเชิญและกำหนดงานต่างๆ ได้ งานที่จะได้รับมอบหมายยกตัวอย่างเช่น พิธีแสดงมุทิตาจิต วันปลูกฝังจิตสำนึกนักเรียนเตรียมอุดมศึกษา วันปัจฉิมนิเทศ เป็นต้น

 
ปฏิคมและสวัสดิการ

เป็นผู้ดูแลด้านสวัสดิการของคณะกรรมการนักเรียนและผู้ร่วมกิจกรรม รับรองผู้มีเกียรติที่มาร่วมกิจกรรมต่างๆ อำนวยความสะดวกทั่วไป

 
ประชาสัมพันธ์

ดูแลข่าวสารประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนตามที่ได้รับมอบหมาย  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลอันเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ดูแลรับผิดชอบงานพิธีการในพิธีการต่างๆ เป็นประธานในที่ประชุมฝ่ายประชาสัมพันธ์ของตึกเรียน และรับผิดชอบโครงการวิทยุเตรียมอุดมฯ โดยตำแหน่ง

 
วิชาการ

เป็นผู้ดูแลกิจกรรมและโครงการด้านวิชาการทั้งหมดของคณะกรรมการนักเรียน เป็นประธานของที่ประชุมประธานฝ่ายวิชาการของทุกตึกเรียนโดยตำแหน่ง

 
ศิลปกรรม

ออกแบบ และผลิตผลงานเพื่อใช้ในการกิจการของคณะกรรมการนักเรียน เช่น การทำป้ายประชาสัมพันธ์ การจัดนิทรรศการ ฉาก ซุ้ม ฯลฯ รวมไปถึงงานคอมพิวเตอร์กราฟฟิคอีกด้วย

 

ถ่ายภาพ

ถ่ายภาพผลการดำเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆของคณะกรรมการนักเรียน  เป็นผู้รวบรวมภาพถ่าย และวีดิทัศน์จากหน่วยงานต่างๆ ในโรงเรียนสำหรับใช้ในการผลิตสื่อสารสนเทศต่างๆ ออกระเบียบการถ่ายภาพสำหรับนักเรียนที่มาเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการนักเรียน และเป็นประธานในที่ประชุมประธานถ่ายภาพของทุกตึกเรียนโดยตำแหน่ง

 
ทั้งนี้ แต่ละตำแหน่งจะมีคุณสมบัติของผู้สมัครต่างกันไป ซึ่งสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากเอกสารประกาศรับสมัครคณะกรรมการนักเรียน (รับได้พร้อมใบสมัครที่ห้องปกครอง) หนังสือคู่มือโครงการพัฒนาศักยภาพการดำรงตน หนังสือคู่มือนักเรียน และกระทู้เก่าๆ ในบอร์ดเยอะแยะมากมาย
 
 ขอให้โชคดีครับ
 
สาราณียกร

วันอาทิตย์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2552 เวลา 00:59:54

Reply 2


แกงไตปลา

960
99d876b4-a700-4f2d-be97-4baeefa65614

ว้าววู้ว ตัวแม่มาตอบเองเลยฮ่าๆ

วันอาทิตย์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2552 เวลา 11:43:07

Reply 3


PinG

912
7621dcba-8adb-4eb1-ae01-702fcfff243f

อยากเป็นสาราณียกร...
 
แต่ว่า งานหนักป่ะคะ??
กลัวทำไม่ได้

วันอาทิตย์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2552 เวลา 16:29:53

Reply 4


ยีร๊าบ

452
fab419b1-950a-4639-b9af-36c90cbf45dc

จะลงตำแหน่งปฏิคมครับ :)

วันอาทิตย์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2552 เวลา 18:44:14

Reply 5


MбჁğɑ͠ɳLᵉF͜ᵃჃ

839
de45634e-a593-4ace-ba50-6c70bcf1f237

อ่านความคิดเห็นตั้งแต่เรพสองลงไปไม่ได้เลยอะค่ะ.. มันติดขอบทางขวา.. -*-


วันอาทิตย์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2552 เวลา 19:18:48

Reply 6


แกงไตปลา

960
99d876b4-a700-4f2d-be97-4baeefa65614

 
 
edit: มุก ใช้ Google Chrome ดิ มันคลุมได้หมดเลย
edit2:เอาข้างบนออกแล้วก่อนโดนบึ้มบ้าน 555

วันอาทิตย์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2552 เวลา 19:19:13

Reply 7


icEzZ

3873
5dd2e8a6-3eea-4bae-9489-5b6905422b05

Reply 3 อยากรู้ ถาม Reply 1สิ ==

วันอาทิตย์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2552 เวลา 20:00:19

Reply 8


สาราณียกร
42c03452-d728-4742-b8b8-152c6d956b5c

งานสาราฯ จะหนักมั้ย ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆ อย่าง
 
 
เช่น
 
ความสามารถของเรา
ความสามารถของทีมงาน
ลักษณะกิจกรรมในปีการศึกษานั้นๆ
คอมพิวเตอร์ที่คุณใช้
ฯลฯ
 
แต่ปัจจัยดังกล่าวส่งผลไม่ถึง 10%
ถ้าคุณมีความตั้งใจ และที่สำคัญ ใจรัก !!!!!
 
ไม่มีสาราณียกรคนไหนในประวัติศาสตร์ที่ "โปร" ตั้งแต่เริ่มงานหรอกครับ
 
โชคดีครับ
 
สาราณียกร

วันอาทิตย์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2552 เวลา 21:23:35

Reply 9


Co.ll ~

557
db2e47b8-4e83-4255-8a00-3e0cf5884797

สุดยอด ผู้นำ ^^
 
สู้ๆนะครับน้องวิน
 
 

วันอาทิตย์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2552 เวลา 23:54:58

Reply 10


-mezzo piano-

453
53c1e85c-2fb3-4d26-be04-e3e15518f7eb

++ คิดว่า น่าลองเป็นดู เพราะคงจะได้เพิ่มความรับผิดชอบ แล้วก็ประสบการณ์ให้ตัวเองขึ้นเยอะ
++ แต่อีกใจคือ กลัวจะทำหน้าที่ไม่ไหว Xl แหะๆ

วันจันทร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2552 เวลา 09:29:43

12