Skip Navigation LinksDekTriam.net > กระทู้ 109544 - ประกาศจากชมรมดนตรีไทย เรื่องการสอบความสามารถพิเศษดนตรีไทย ปี 2552      Sign in   


Topic 109544


24

955
ประกาศจากชมรมดนตรีไทย เรื่องการสอบความสามารถพิเศษดนตรีไทย ปี 2552

 

ประกาศจากชมรมดนตรีไทย เรื่องการสอบความสามารถพิเศษดนตรีไทย ปี 2552

ประกาศจากชมรมดนตรีไทยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เรื่องการสอบความสามารถพิเศษประเภทดนตรีไทย มีดังนี้

1. ประเภทเครื่องสาย (ซอสามสาย ซออู้ ซอด้วง จะเข้ ขลุ่ยเพียงออ ขิม)
เพลงบังคับ ให้เลือก 1 เพลงจากเพลงต่อไปนี้
1) เพลงแขกสาหร่าย 2 ชั้น
2) เพลงต้นเพลงฉิ่ง 2 ชั้น
3) เพลงจระเข้หางยาว 3 ชั้น
เพลงเดี่ยว ให้เลือก 1 เพลงจากเพลงต่อไปนี้
1) เพลงนกขมิ้น 3 ชั้น
2) เพลงพญาโศก 2 ชั้น หรือ 3 ชั้น
3) เพลงทะแย 3 ชั้น
4) เพลงต่อยรูป 3 ชั้น
5) เพลงสารถี 3 ชั้น
6) เพลงจีนขิมใหญ่ 3 ชั้น
7) เพลงลาวแพน
8) เพลงแขกมอญ 3 ชั้น
9) เพลงบุหลันลอยเลื่อน 2 ชั้น
10) เพลงหกบท 2 ชั้น
11) สุดสงวน 3 ชั้น
12) สุรินทราหู 3 ชั้น

2. ประเภทปี่พาทย์และเครื่องหนัง ( ระนาดเอก ระนาดทุ้ม ฆ้องวงใหญ่)
เพลงบังคับ ให้เลือก 1 เพลงจากเพลงต่อไปนี้
1) เพลงมุล่ง
2) เพลงแป๊ะ 3 ชั้น
3) เพลงสาธุการ
เพลงเดี่ยว ให้เลือก 1 เพลงจากเพลงต่อไปนี้
1) เพลงพญาโศก
2) เพลงอาเฮีย
3) เพลงแขกมอญ

4) เพลงสุดสงวน
5) เพลงสารถี

6) เพลงทะแย
7) เพลงต่อยรูป

8) เพลงนกขมิ้น

9) เพลงนารายณ์แปลงรูป
10) เพลงลาวแพน
11) เพลงสุรินทราหู
12) เพลงจีนขิมใหญ่ 2 ชั้น

13) เพลงหกบท

 *เครื่องหนัง ทดสอบทุกหน้าทับ

3. ประเภทขับร้อง
เพลงบังคับ ให้เลือก 1 เพลงจากเพลงต่อไปนี้
1) เพลงจระเข้หางยาว 3 ชั้น
2) เพลงต้นเพลงฉิ่ง 3 ชั้น
เพลงเลือก ทดสอบเพลงเถาตามความถนัด 1 เพลง

 

 

เงื่อนไข

1. เมื่อนักเรียนสอบผ่านความสามารถพิเศษดนตรีไทยแล้ว ต้องสมัครอยู่กิจกรรมชมรมดนตรีไทย ทั้ง 3 ปี

2. นักเรียนต้องเข้าร่วมซ้อมวงประกวดทุกครั้งที่นัดหมายทั้ง 3 ปี


วันศุกร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2552 เวลา 19:50:35
1234567891011121314
 
Reply 1


LiBeRTiL

607
ca9d8031-1ea6-42cf-a538-229e5a3f9b2e

สู้ต่อ ไปนะคับชมรมดนตรีไทย วงณัฐพนชัย ถ้าจำไม่ผิดนะคับ
ถ้าผิดก้ขออภัย

วันเสาร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2552 เวลา 00:33:27

Reply 2


Co.ll ~

557
db2e47b8-4e83-4255-8a00-3e0cf5884797

เหอๆ น้องวิน เอาใจช่วยนะ >.<
 
เดี๋ยวพี่จะช่วยอีกแรง ^))^

วันเสาร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2552 เวลา 09:40:21

Reply 3


นายไม้ขีดไฟ

247
fabae0be-2270-4932-bd2a-9a4b588570f3

ฟิตมากครับ ผมว่าเป็นประโยชน์ต่อรุ่นน้องมากมายแหงๆ เดี๋ยวนี้คนเล่นดนตรีไทยเยอะมาก 


วันเสาร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2552 เวลา 22:58:59

Reply 4


24

955
15063e63-b68e-4f8c-a4fd-e6834ad7707e

ขอบคุณทุกคนครับผม

วันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 เวลา 07:13:24

Reply 5


R

735
8e2ff24d-0367-49bb-a884-5a4bfda58c5e

ไม่มีดนตรีสากลบ้างหรอ

 

มีแต่ดุริยางค์


วันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 เวลา 13:26:26

Reply 6


24

955
15063e63-b68e-4f8c-a4fd-e6834ad7707e

เพิ่มเติมครับ

 

คุณสมบัติของผู้สมัครความสามารถพิเศษด้านกีฬา ดนตรีไทย ดุริยางค์ นาฏศิลป์ไทย

คุณสมบัติทั่วไป

. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ปีการศึกษา

2551 นักเรียนที่เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544

ต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่

สมัครในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เน้นวิทย์

พื้นฐาน วิทยาศาสตร์เพิ่มเติมไม่ต่ำกว่า

เพิ่มเติมไม่ต่ำกว่า

1–2 ไม่ต่ำกว่า 2.80 กรณีที่คณิต ต้องมีผลการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์3.00 รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน คณิตศาสตร์3.00

. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย. เป็นโสด


วันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 เวลา 19:11:37

Reply 7


24

955
15063e63-b68e-4f8c-a4fd-e6834ad7707e

ประเภทดุริยางค์ ดนตรีไทย และขับร้องเพลงไทย นาฏศิลป์ไทย

เป็นผู้มีความสามารถในการเล่นเครื่องดนตรีดุริยางค์ เครื่องดนตรีไทยชนิดบรรเลง

การขับร้องเพลงไทยเดิม การแสดงนาฏศิลป์ไทย ที่เคยผ่านการประกวดแข่งขัน

หรือเคยเข้าร่วมแสดงในงานพิธีระดับจังหวัด ระดับเขต ระดับประเทศ โดยมีหลักฐาน

ประกาศนียบัตรหรือเอกสารรับรองการเข้าประกวดแข่งขันหรือเข้าร่วมแสดงในงาน

พิธีระดับจังหวัด ระดับเขต ระดับประเทศ

*

ผู้สมัครดนตรีไทยถ้ามีความรู้ด้านดนตรีสากลจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

วันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 เวลา 19:12:36

Reply 8


Co.ll ~

557
db2e47b8-4e83-4255-8a00-3e0cf5884797

เฮๆๆๆๆๆ
 
น้องวิน ได้ปักหมุดแล้ว ^^

วันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 เวลา 19:25:15

Reply 9


24

955
15063e63-b68e-4f8c-a4fd-e6834ad7707e

 ดีใจครับบ เป็นประโยชน์กับรุ่นน้องด้วย

วันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 เวลา 20:03:46

Reply 10


Co.ll ~

557
db2e47b8-4e83-4255-8a00-3e0cf5884797

เย้ น้องวิน นี่ สมกับเป็นประธาน - - ดนตรีไทยเลยนะเนี่ย
 
ทำหน้าที่เกินประธานดนตรีไทยด้วย
 
ฮ่าๆๆๆๆ
 
หน้าที่ประธานในอนาคต วู้วว วว  ~

วันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 เวลา 04:47:24

1234567891011121314