Skip Navigation LinksDekTriam.net > กระทู้ 117581 - จรรยาบรรณครู 9 ประการ      Sign in   


Topic 117581


Darkkiller

1767
จรรยาบรรณครู 9 ประการ

 

 จรรยาบรรณครู 9 ประการ

 

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาซึ่งเป็นองค์กรวิชชาชีพครูแห่งชาติ มีอำนาจหน้าที่ควบคุมสอดส่องจรรยาของครูตาม พ.ร.บ. ครู 2488 ได้กำหนดระเบียบว่าด้วยจรรยามารยาทและวินัย ตามระเบียบประเพณีของครู ครั้งสุดท้าย และประกาศใช้เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2539 มีข้อกำหนดไว้ใน จรรยาบรรณทั้ง 9 ข้อ ดังนี้

1.ครูต้องรักและเมตตาศิษย์ โดยให้ความเอาใจใส่ช่วยเหลือส่งเสริมให้กำลังใจในการศึกษาเล่าเรียนแก่ศิษย์โดยเสมอหน้า
2.ครูต้องอบรม สั่งสอน ฝึกฝน สร้างเสริมความรู้ ทักษะและนิสัย ที่ถูกต้องดีงาม ให้เกิดแก่ศิษย์ อย่างเต็มความสามารถด้วยความบริสุทธิ์ใจ
3.ครูต้องประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ทั้งทางกาย วาจา และจิตใจ
4.ครูต้องไม่กระทำตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์และสังคมของศิษย์
5.ครูต้องไม่แสวงหาประโยชน์อันเป็นอามิสสินจ้างจากศิษย์ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ และไม่ใช้ให้ศิษย์กระทำการใดๆ อันเป็นการหาผลประโยชน์   ให้แก่ตนโดยมิชอบ
6. ครูย่อมพัฒนาตนเองทั้งทางด้านวิชาชีพด้านบุคลิกภาพและวิสัยทัศน์ให้ทันต่อการพัฒนาทาง วิทยาการ เศรษฐกิจสังคมและการเมืองอยู่เสมอ
7. ครูย่อมรักและศรัทธาในวิชาชีพครูและเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์กรวิชาชีพครู
8. ครูพึงช่วยเหลือเกื้อกูลครูและชุมชนในทางสร้างสรรค์
9. ครูพึงประพฤติ ปฏิบัติตน เป็นผู้นำในการอนุรักษ์ และพัฒนาภูมิปัญญา และวัฒนธรรมไท

Note : ตรงสีๆ นี่ ผมทำเองนะ ต้นฉบับเป็นสีดำหมด ไม่รู้ว่ามันเก่าหรือยังนะ


วันอังคารที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2552 เวลา 11:56:32
12
 
Reply 1


ขกมข.

857
6920732b-5681-4dd2-a3f6-b84de98bef07

ครบรึป่าวน้า 


วันอังคารที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2552 เวลา 12:20:42

Reply 2


''อ๊าก"
53dbfb6b-f0bf-4aa7-be08-594205bf7cfa

ตก 52 คนหรอ (เกรดต่ำกว่า 1 หรอ)


วันอังคารที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2552 เวลา 12:38:26

Reply 3


~ต้นงิ้ว<กระทะทองแดง>~

847
45be536e-1c04-40f3-9160-ba17e0873351

9 ข้อ

ครูทุกคนควรทำได้ให้ครบนะผมว่า


วันอังคารที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2552 เวลา 14:45:46

Reply 4


~ต้นงิ้ว<กระทะทองแดง>~

847
45be536e-1c04-40f3-9160-ba17e0873351

9 ข้อ

ครูทุกคนควรทำได้ให้ครบนะผมว่า


วันอังคารที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2552 เวลา 14:45:46

Reply 5


~ต้นงิ้ว<กระทะทองแดง>~

847
45be536e-1c04-40f3-9160-ba17e0873351

9 ข้อ

ครูทุกคนควรทำได้ให้ครบนะผมว่า


วันอังคารที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2552 เวลา 14:45:47

Reply 6


~ต้นงิ้ว<กระทะทองแดง>~

847
45be536e-1c04-40f3-9160-ba17e0873351

9 ข้อ

ครูทุกคนควรทำได้ให้ครบนะผมว่า


วันอังคารที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2552 เวลา 14:45:48

Reply 7


เบลล่า ก่าก๊า

1621
b5eaabf3-0f69-4424-87ab-6265e489827d

หืมมม แรงนะคะ เนี่ย

แร๊งงงงง มาก

เอิ่มๆๆ เรพบน โพสต์ทำไมเยอะๆ คะ


วันอังคารที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2552 เวลา 15:17:37

Reply 8


one of 68
4b9e1ab3-92b7-4079-b53a-6339e66545fe

ไม่แน่ใจว่า จขกท. ต้องการสื่ออะไร
แต่หากต้องการจะบอกว่า การที่ข้อสอบเคมี 3 ยากจนมีคนไม่ผ่านการประเมินจำนวนมากนั้นขัดกับจรรยาบรรณครู

โดยส่วนตัวเห็นว่าไม่เกี่ยวข้องกันตรงไหนเลยนะครับ

เพราะ การที่ออกข้อสอบยาก ไม่ได้หมายความว่า ครูโหดร้ายอยากให้นักเรียนตกเยอะๆ
แต่เป็นการออกข้อสอบวัดให้ตรงกับศักยภาพของผู้เรียน (ผู้เรียนเก่ง ข้อสอบต้องยากนิดนึง)

ไม่เกี่ยวกับว่าเป็นปฏิปักษ์ต่อผู้เรียนอะไรที่น้องทำตัวสีไว้เลยครับ

อีกประการหนึ่ง พี่ค่อนข้างมั่นใจว่า ครูส่วนใหญ่ในโรงเรียนเตรียมมีครบถ้วน ไม่ขาดตกบกพร่องนะครับ

---------------------------------

เว็บบอร์ดเป็นพื้นที่สาธารณะที่ทุกคนมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นโดยเสรี
แต่ความคิดเห็นนั้นต้องไม่ทำให้บุคคลอื่นเสื่อมเสียชื่อเสียง

อยากให้น้องไตร่ตรองให้ดี อย่าใช้เพียงอารมณ์ชั่ววูบ
เพราะ บุคคลภายนอกก็สามารถเข้าถึงบอร์ดแห่งนี้ได้
และ ทุกอย่างที่น้องกระทำ คือ ทำในฐานะที่น้องเป็นนักเรียนเตรียมฯ

พี่ 68


วันอังคารที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2552 เวลา 16:06:26

Reply 9


I don't know

1131
bdfe1c55-e461-4eaa-889d-3b4c355ddbbd

ปกติเคมี3 มันก็ยากอยู่เเล้ว

ปีที่เเล้ว 4 ไม่ถึง200คนเลยมั้ง

เเต่มันเกี่ยวกับจรรยาบรรครูตรงไหนล่ะเนี่ย


วันอังคารที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2552 เวลา 16:47:32

Reply 10


Darkkiller

1767
3c6a2b61-ae00-4b88-9425-de03ee7fe7f4

 เอิ่ม ผมลบดีกว่า

จริงๆผมไปเจอมา จากเอกสารบางชิ้น เลยลองเอามาลงดู

ไม่ได้ตั้งใจจะสื่อเช่นนั้นหรอก ถ้าเข้าใจผิดกันไปใหญ่ เดี๋ยวจะบานปลาย -.-

ขอบคุณที่เตือนนะครับ บางครั้งผมก็ไม่ได้นึกว่าตีความได้อีกแบบจนปัญหามันจะเกิด...

ปล.ถ้าเอาจริงๆ ถ้าผมคิดเช่นนั้นจริงๆ ผมอยากให้อีกวิชานึงมากกว่านะ....


วันอังคารที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2552 เวลา 18:26:37

12