Skip Navigation LinksDekTriam.net > กระทู้ 128303 - กำหนดการรับสมัครเข้า ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา2557      Sign in   


Topic 128303


Lionking

1
กำหนดการรับสมัครเข้า ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา2557

 

ปฏิทินการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557


          เนื่องจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) กำหนดการรับสมัครนักเรียนจึงตรงกับกำหนดการรับสมัครนักเรียนของโรงเรียนอื่นๆ ในสังกัด สพฐ. เช่นเดียวกัน ซึ่งทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ได้มีการออกประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษา 2557 มาแล้วเรียบร้อย มีรายละเอียดดังนี้


ประเภทและเกณฑ์การรับนักเรียน

     1.ประเภทโควตาจังหวัด ติดตามประกาศจากทางโรงเรียนอีกครั้ง

     2. ประเภทสอบคัดเลือก ร้อยละ 80
          2.1 กลุ่มประเภทความสามารถพิเศษ
               2.1.1 ความสามารถพิเศษด้านวิชาการ
               2.1.2 ความสามารถพิเศษด้านกีฬา ดนตรีไทยร่วมสมัย ดุริยางค์ นาฏศิลป์ไทย ศิลปะ

  • รับสมัคร 20-21 มีนาคม 2557
  • ทดสอบ 22 มีนาคม 2557
  • ประกาศผล 24 มีนาคม 2557
  • รายงานตัว 24 มีนาคม 2557
  • มอบตัว 10 เมษายน 2557

          2.2 กลุ่มประเภทสอบคัดเลือก

  • รับสมัคร 20-24 มีนาคม 2557
  • ทดสอบ 30 มีนาคม 2557
  • ประกาศผล 3 เมษายน 2557
  • รายงานตัว 3 เมษายน 2557
  • มอบตัว 10 เมษายน 2557


เราเตรียมอุดมคีกษาเรามาร่วมใจ     พระเกี้ยวเราแม้นพรชัยจากสวรรค์
สีชมพูชูเชิดไว้ให้ผ่องพรรณ     เป็นมิ่งขวัญสนิทอยู่คู่อุรา
เรียนเราเด่น เล่นเราดี กีฬาเลิศ     หวังจะเทอดจึ่งทุกผู้รู้รักษา
ใครหยามเหยียด เกียรติต.อ.อย่ารอรา     ทั้งกายาใจเรายอมน้อมพลี

 

 


วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2556 เวลา 01:34:34