Skip Navigation LinksDekTriam.net > กระทู้ 128396 - พี่ๆวิทย์-คุณช่วยตอบหน่อยนะคะ      Sign in   


Topic 128396


Netsara

1
พี่ๆวิทย์-คุณช่วยตอบหน่อยนะคะ

 

 หนูอยากถามว่าเกรดเฉลี่ย 5เทอมหนูได้ 3.9 จะสอบได้ไหมคะแล้ว เกรดขั้นต่ำแต่ละวิชาต้องใช้รึเปล่า


วันอาทิตย์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2558 เวลา 16:15:04