Skip Navigation LinksDekTriam.net > กระทู้ 128413 - จะสอบเตรียม ใช้หนังสือของสอวน.จะเกินไปไหมคะ      Sign in   


Topic 128413


TU79!!

3
จะสอบเตรียม ใช้หนังสือของสอวน.จะเกินไปไหมคะ

 

 จะใช้หนังสือที่ทางสอวน.ทำอ่ะค่ะ (เล่มส่วนที่เปนเนื้อหาม.ต้น) แต่กลัวว่าจะเกินหรือลึกเกินไป พี่ๆช่วยแนะนำด้วยค่


วันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2558 เวลา 14:25:25