Skip Navigation LinksDekTriam.net > กระทู้ 50593 - เนื้อร้องBring me to lifeพร้อมคำแปล ของ Evanescence      Sign in   


Topic 50593


DaRinZ
เนื้อร้องBring me to lifeพร้อมคำแปล ของ Evanescence

 

 

how can you see into my eyes like open doors?

ทำยังไงเมิงถึงจะเห็นแววตาของกรูให้เหมือนประตูที่เปิด(งงว่ะ)


leading you down into my core

พาเมิงไปยังแกนกลางของกรู(แล้วยังไง)


where ive become so numb

ที่ๆกรูนั้นโคดจะ numb เลย (numbแปลว่าไร ขี้เกียจเปิดดิก)

without a soul

ปราศจากวิญญาณ


my spirit''s sleeping somewhere cold

วิญญาณของกรูกำลังหลับ ณ ที่ใดที่หนึ่ง หนาวโคดๆ

until you find it there and lead it back home

จนกระทั่ง เมิงค้นหามันจนเจอและพามันกลับบ้าน

-chorus-
[wake me up] wake me up inside

(ปลุกกรูที) ปลุกกรูจากข้างใน


[i cant wake up] wake me up inside

(กรูลุกไม่ขึ้นว่ะ) ปลุกกรูจากข้างในสิว้อย ไอ่ฟาย ต้องให้บอกสองรอบ


[save me] call my name and save me from the dark

(ปกป้องกรูที) เรียกชื่อกรูแล้วปกป้องจากความมืด


[wake me up] bid my blood to run

(ปลุกกรูดิวะนายเหรี้ย) กระตุ้นให้เลือดกรูหมุนเวียนหน่อยเถอะว่ะ


[i cant wake up] before i come undone

(ก้อกรูลุกไม่ขึ้นนี่หว่า) ก่อนที่กรูจะไม่สำเร็จความใคร่

[save me] save me from the nothing ive become

(ปกป้องกรูที) ปกป้องกรูจากความว่างเปล่าที่กรูกำลังได้รับ

now that i know what im without

ตอนนี้ กรูพึ่งจะรู้ว่ากรูไม่มีเหรี้ยอะไรเลยซักนิดเดียว


you cant just leave me

เมิงจะทิ้งกรูไว้ก้อได้นะ(เริ่มประชดแล้ว เหรี้ยนี่)


breathe into me and {make me real}

หายใจรดต้นคอกรูและ(ทำกรูให้เป็นจริง)


bring me

พากรู


to life

ไปหาชีวิต-chorus-
[wake me up] wake me up inside

(ปลุกกรูที) ปลุกกรูจากข้างใน

[i cant wake up] wake me up inside

(กรูลุกไม่ขึ้น) ปลุกกรูจากข้างในดินายเหรี้ยเอ๊ย


[save me] call my name and save me from the dark

(ปกป้องกรู) เรียกชื่อกรูและปกป้องกรูจากความมืดมิด


[wake me up] bid my blood to run

(ปลุกกรูดิ) กระตุ้นให้เลือดกรูสูบฉีดหน่อย


[i cant wake up] before i come undone

(ก้อกรูลุกไม่ขึ้น) ก่อนที่กรูจะไม่สำเร็จความใคร่


[save me] save me from the nothing ive become

(ปกป้องกรู) ปกป้องกรูจากความว่างเปล่าที่กรูได้รับ

{bring me to life}

ช่วยให้กรูมีชีวิตด้วยเถิด นายเหรี้ย


[ive been living a lie..theres nothing inside]

กรูอยู่บนความหลอกลวง ไม่มีเหรี้ยไรข้างในเลย


{bring me to life}

กรูอยากมีชีวิตว้อย

frozen inside without your touch

ถูกแช่อยู่ข้างใน เมิงไม่รู้ไม่เห็น


without your love, darling

ไร้ซึ่งความรักของเมิง ที่รักเอ๋ย


only you are the life among the dead

มีแค่เมิงเท่านั้น ที่เป็นชีวิตบนความตาย(แปลเองงงเอง)

[all of this i, i cant believe i couldnt see

ทั้งหมดนี้ กรูไม่อยากจะเชื่อว่ากรูมองไม่เห็นอะไรซักอย่าง


kept in the dark, but you were there in front of me]

อยู่ในความมืด แต่เมิงก้อยืนอยู่ตรงหน้ากรูเองนี่หว่า

ive been sleeping a thousand years it seems

กรูหลับไปประมาณ1000ปีได้มั้ง กรูว่านะ


got to open my eyes to everything

ต้องเปิดตากรูไปสู่ทุกอย่าง

[without a thought, without a voice, without a soul]

ไร้ความคิด ไร้สุ้มเสียง ไร้วิญญาณ


{dont let me die here}{there must be something more}

อย่าให้กรูตายที่นี่นะ กรูว่ามันต้องมีบางอย่างมากกว่านี้ดิ


bring me to life

กรูอยากมีชีวิตว้อย ช่วยกรูด้วย

วันอังคารที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2546 เวลา 12:57:00
 
Reply 1


EvanessenZe
77c641bf-e427-4395-a7fa-9b0d7732d71a

แปลได้เสี่ยวดีมาก  ขอชม  เเต่เราชอบ going under มากกว่าอ่ะมันฟังแล้วเศร้าดี ชอบๆ

วันอังคารที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2546 เวลา 14:57:00

Reply 2


oOmSie+DiaSy
77c641bf-e427-4395-a7fa-9b0d7732d71a


วันอังคารที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2546 เวลา 18:58:00

Reply 3


Kokuyo
77c641bf-e427-4395-a7fa-9b0d7732d71a

แปล going under ด้วยดิ


วันอังคารที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2546 เวลา 19:37:00

Reply 4


TU''69
77c641bf-e427-4395-a7fa-9b0d7732d71a

numb แปลว่า เฉยชา เย็นชา ประมาณนี้มั้งคะ

วันพุธที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2546 เวลา 14:20:00