Skip Navigation LinksDekTriam.net > กระทู้ 70712 - ประวัติอันฉาวโฉ่ของลูกสาวนายก พิณทองทา (ก่อนเจอลบ)      Sign in   


Topic 70712


อ่านให้ครบทุกหยาดหยด
ประวัติอันฉาวโฉ่ของลูกสาวนายก พิณทองทา (ก่อนเจอลบ)

 

อ่านแล้ว แนะนำให้ เก็บข้อมูลไว้ในคอมฯของคุณ เพราะอาจจจะโดนลบหากผู้ดูแลเว็ปกลัวจะกระทบถุงเงินของเขา และ กรุณาช่วยกันแพร่ประจาน ด้วย อย่าใครเอาเป็นตัวอย่าง กงชาติ โกงแผ่นดินแล้วลอยนวล ในสังคมได้อย่าหน้าด้านๆ

เรียน ผู้ดูแล เว็ป ผู้จัดการ ข้อมูลที่นำมา เป็นข้อมูลจริง สามารถยืนยันได้จริง จาก ม เกษตรศาสตร์
ไม่ได้กล่าว หาแบบเลื่อนลอย หาก คุณสนธิและ ทีมงานผู้จัดการ มีจุดยืนของความเป็นสื่อมวลชนที่ดี
ควรจะใช้วิจาณญาณ ให้ดี หากพวกคุณลบกระทู้นี้ แสดงว่า ที่คุณสนธิ ใช้สื่อผ่านผู้จุดการ ต่อต้าน นาย สุจินดา
และพวกเผด็จการ เป็นเพียงแค่ปกป้องผลประโยชน์ทางธุรกิจ หาได้เป็นไปเพื่ออุดมการณ์ของการเป็นสื่อมวลชนที่ดี ดังที่แอบอ้างไม่ หากคุณลบกระทู้นี้ แสดงว่า คุณคงกลัวว่า ผู้จัดการจะขาดผลประโยชน์ที่ รัฐบาลนี้หยิบยืนให้

ประเทศชาติ จะเจริญได้ ต้องมีการตรวจสอบ เมืมองนอกเขาให้เกียรติ สื่อเป็นผู้คุมประตู ตรวจสอบความถูกต้อง
แต่สื่อไทย คงมองเห็นแต่เรื่องเงินคุมประตู ปกป้องถุงเงินของตัวเอง บ้านเมืองมันถึงฉิบหาย พัฒนาจนเพื่อนบ้าน แซงหน้าเราไปได้

ในการสอบเอ็นทรานซ์ปี 2542 มีเด็กคนหนึ่งที่เรียนจบชั้นม.5
จากโรงเรียนสตรีชื่อดังใกล้สถานีรถไฟฟ้าชิดลม
และเข้ามาเป็นนิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาคพิเศษ
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
การเข้ามาของเด็กคนนี้มีสิ่งที่น่าสงสัยคือ เขาเรียนในสายศิลป์คำนวณที่โรงเรียน
แต่ทำไมเลือกมาสอบเข้าในคณะอุตสาหกรรมเกษตร ที่กำหนดคุณสมบัติผู้สอบเข้าว่า
จบม.6 หรือเทียบเท่าในสาขาวิทยาศาสตร์ ในหลักสูตรภาคพิเศษดังกล่าว
ทางคณะทำการรับนิสิตเอง โดยทำการสอบข้อเขียนที่จัดขึ้นต่างหาก
ประเด็นข้อสงสัยคุณสมบัติของเด็กคนนี้ที่ว่าไม่ได้เรียนทางสายวิทย์ทำไมถึงมีคุณ
สมบัติสอบเข้าในหลักสูตรนี้ได้ ถูกโต้แย้งว่า
เด็กคนนี้อาจจะสอบเทียบในสายวิทย์ก็ได้
ถึงแม้ว่าตัวเองจะเรียนในโรงเรียนในแผนศิลป์คำนวณ สมเหตุสมผลหรือไม่
นี่เป็นประเด็นแรกที่อยากทิ้งไว้ให้พิจารณา


โดย http://www.manager.co.th/polit [21 ก.ค. 2547 , 16:16:47 น.]

ชั่วโมงอินเตอร์เนททันใจ ตลอด 24 ชั่วโมง ส่งสินค้าภายใน 30 วินาที wow!
[ 1 ] [ 2 ][ 3 ]

ข้อความ 1

มาดูถึงประเด็นข้อสงสัยประเด็นถัดมา คือเด็กคนนี้เข้ามาเรียนในคณะอก.ภาคพิเศษ
โดยมีรหัสประจำตัวนิสิตคือ 4215088x
และได้ศึกษาในภาควิชาดังกล่าวเป็นเวลาหนึ่งปี โดยมีเกรดเฉลี่ยสะสมในภาคเรียนที่
1 และภาคเรียนที่ 2 เป็น 1.50 และ 1.58 ตามลำดับ เข้าสู่ประเด็นข้อสงสัยคือ
เมื่อขึ้นปี 2543 ภาคเรียนที่ 1
ข้อมูลของเด็กคนนี้กลับถูกระบุในฝ่ายทะเบียนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่า
"นิสิตโอนไปคณะสังคม"
โดยมีการเปลี่ยนแปลงรหัสประจำตัวนิสิตให้เด็กคนนี้เสร็จสรรพ
แต่ที่ไม่เปลี่ยนแปลงคือปี พ.ศ. ที่เข้าที่ยังเป็นปี 2542
อยู่โดยรหัสประจำตัวนิสิตใหม่ของเด็กคนนี้คือ 4208281x
ที่บอกว่ามีประเด็นข้อสงสัยคือ ทำไมการโอนย้ายคณะของเด็กคนนี้
(ซึ่งก็มีประเด็นข้อสงสัยที่จะต้องมาพูดกันภายหลัง)
ต้องมีการเปลี่ยนรหัสประจำตัวนิสิตให้ด้วย
ต่างกับนิสิตคนอื่นที่ทำเรื่องย้ายคณะที่ยังคงรหัสประจำตัวนิสิตเดิมที่ทางมหาวิ
ทยาลัยออกให้เมื่อแรกเข้าผ่านเข้ามาเป็นนิสิตใหม่ของมหาวิทยาลัย
ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือ การย้ายคณะของนิสิตคณะเกษตรศาสตร์
ที่จะมีการย้ายไปเรียนในคณะอุตสาหกรรมเกษตรแทบทุกปี
แต่รหัสประจำตัวนิสิตก็ยังคงเดิม ประเด็นข้อสงสัยที่ตามมาคือ ในปี 2543
เด็กคนนี้ย้ายไปเรียนในคณะสังคมศาสตร์ ประเภทวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
(บริหารรัฐกิจ) ได้อย่างไร คุณสมบัติเข้าเกณฑ์การย้ายของมหาวิทยาลัยหรือไม่

ลองมาดูในคณะสังคมศาสตร์ ประเภทวิชาดังกล่าว จากข้อมูลในการสอบเอ็นทรานซ์ปี
2542 แสดงคะแนนรวมต่ำสุดไว้ที่ 57.60% โดยมีรายวิชาที่ต้องสอบคือ 01 02 03 08 แ
ละ 09 กล่าวคือ วิชาภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์กายภายชีวภาพ
และคณิตศาสตร์ 2 ตามลำดับ
จัดว่าเป็นคณะที่คะแนนไม่ต่ำคณะหนึ่งในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สำหรับนักเรียนที่จบการเรียนในแผ่นศิลป์ที่สนใจจะเข้าเรียน
ประเด็นที่น่าสงสัยคือ เด็กคนนี้มีคุณสมบัติอะไรถึงสามารถย้ายคณะได้
ทั้งที่สอบเข้ามาในระบบภาคพิเศษที่รับต่างหาก
เพราะทราบกันดีว่าการสอบเข้าย่อมง่ายกว่าการที่จะไปสอบแข่งขันกับเด็กทั่วประเทศ
ในการสอบเอ็นทรานซ์
ก่อนที่จะมาถึงประเด็นนี้ลองมาดูในส่วนของหลักเกณฑ์ในการย้ายคณะที่ทางมหาวิทยาล
ัยเกษตรศาสตร์ระบุไว้
ในข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พุทธศักราช
2521 ฉบับแก้ไขปรับปรุง


โดย http://www.manager.co.th/polit [21 ก.ค. 2547 , 16:17:57 น.]

ข้อความ 2

เมื่อพิจารณาถึงเกณฑ์ในการย้ายคณะข้อ 15.1.2
ที่ระบุว่านิสิตที่เรียนมาในคณะเดิมแต่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.00
ไม่มีสิทธิย้ายคณะ ประเด็นนี้ชัดเจนว่า เด็กคนนี้ย้ายคณะได้อย่างไร
ในเมื่อผลการเรียนเฉลี่ยสะสมสิ้นสุดภาคเรียนที่สอง ปีการศึกษา 2542 อยู่ที่
1.58
อันนี้เป็นประเด็นข้อน่าสงสัยอีกประเด็นต่อจากคุณสมบัติการเข้ามาเรียนที่ไม่ได้
จบสายวิทย์ การเปลี่ยนรหัสประจำตัวนิสิตให้เด็กคนนี้ใหม่ทั้งหมด

ที่พูดถึงนั้นอ้างอิงตามกฎของมหาวิทยาลัย
แต่ถ้ามาลองพิจารณาเหตุผลที่เด็กที่สอบเอ็นทรานซ์เข้าใจกันในความแตกต่างระหว่าง
ภาคพิเศษกับภาคปกติ ภาคพิเศษนั้นเป็นโครงการเลี้ยงตัวเอง
ไม่ได้รับเงินสนับสนุนจากภาครัฐเหมือนภาคปกติ
ทำให้คณะต้องเก็บค่าเล่าเรียนที่แพงขึ้นกว่าปกติ คำถามคือว่า
ถ้ามหาวิทยาลัยเปิดช่องให้ภาคพิเศษย้ายมาภาคปกติเหมือนที่เด็กคนนี้ทำ
โดยไม่ต้องคิดถึงว่าคุณสมบัตถูกต้องหรือไม่
ถามว่ามหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้เด็กคนอื่น ๆ ทำอย่างนี้ได้หรือไม่
ในมหาวิทยาลัยดังกล่าวมีคณะที่เปิดภาคพิเศษอยู่หลายคณะ เช่นคณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะเศรษฐศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์ เป็นต้น
ถ้ามหาวิทยาลัยสามารถให้เด็กย้ายจากภาคพิเศษมาภาคปกติได้ ถามว่า ในอนาคต
จะมีเด็กที่ใช้ช่องทางสอบเข้าภาคพิเศษที่คะแนนต่ำกว่ามากแทน
แล้วค่อยเล่นแร่แปรธาตุย้ายเข้าภาคปกติ
ย่อมง่ายกว่าที่จะไปแข่งขันกับเด็กที่ต้องการเรียนในภาคปกติซึ่งสอบผ่านการสอบเอ
็นทรานซ์


โดย http://www.manager.co.th/polit [21 ก.ค. 2547 , 16:19:56 น.]

ข้อความ 3

อาจจะมีประเด็นโต้แย้งว่า กรณีของเด็กคนนี้ผู้ปกครองไม่น่าจะเกี่ยวข้อง
อาจจะเป็นเจ้าหน้าที่ในคณะหรือในมหาวิทยาลัยจัดให้เพื่อต้องการเอาใจ
แต่การขึ้นทะเบียนนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นั้น
ผู้ปกครองไม่รับรู้ไม่ได้เพราะเด็กยังไม่บรรลุนิติภาวะทางกฎหมายคือ 20 ปี
และเด็กคนนี้ก็อยู่ด้วยกันกับผู้ปกครอง
การที่ลูกจบชั้นมัธยมปลายจะเข้ารั้วมหาวิทยาลัย
เป็นไปไม่ได้เลยที่ผู้ปกครองจะไม่รู้ความเป็นไปทางด้านการศึกษาของลูก
อย่างลูกเรียนสายศิลป์คำนวณ
แต่ทำไมไปสอบเข้าคณะอุตสาหกรรมเกษตรซึ่งเป็นคณะสายวิทย์
ซึ่งดูจากผลการเรียนที่ปรากฎออกมาในปีหนึ่งประมาณ 1.5 กว่า ๆ
ก็แสดงให้เห็นว่าเด็กคนนี้ประสบปัญหาในการเรียนหลักสูตรดังกล่าว
แต่ประเด็นที่น่าสงสัยคือ
เป็นการเข้ามาเรียนเพื่อต้องการสภาพนิสิตเพื่อทำการย้ายคณะในปีถัดมาหรือไม่
เพราะผู้ปกครองปฎิเสธไม่ได้ว่าไม่รับรู้
เพราะกฎก็ระบุว่าผู้ปกครองต้องยินยอมต่อการย้ายคณะของนิสิต
ดังนั้นปฎิเสธไม่ได้เลยว่าผู้ปกครองจะไม่รับรู้เรื่องการเรียนของลูก

สิ่งที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต้องตอบสังคมคือ
ปล่อยให้มีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐได้อ
ย่างไร และมันยุติธรรมหรือไม่สำหรับเด็กคนอื่นที่ต้องสอบเอ็นทรานซ์แข่งขันกัน
แต่มีเด็กคนหนึ่งซึ่งเป็นลูกนักการเมืองคนดัง
กลับเข้ามาเรียนและย้ายคณะด้วยวิธีพิสดารเช่นนี้
และถ้าจะให้ยุติธรรมกับเด็กคนอื่น
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เปิดโอกาสให้เด็กที่เรียนในภาคพิเศษย้ายคณะมาเข้าภาคปกติ
เช่นในกรณีนี้หรือไม่
เพราะถ้าทำได้เด็กที่เขาไม่มีความพร้อมที่จะไปแข่งขันในการสอบเอ็นทรานซ์ก็จะมีช
่องทางในการสอบโดยเลือกสอบเข้าภาคพิเศษที่การแข่งขันไม่สูงนักแทน
แล้วค่อยไปย้ายคณะในทีหลัง


โดย http://www.manager.co.th/polit [21 ก.ค. 2547 , 16:20:36 น.]

ข้อความ 4

สิ่งที่อยากจะฝากถึงนักการเมือง คือ พฤติกรรมเช่นนี้ในอดีตของคุณ
แสดงให้เห็นชัดเจนว่า
คุณมีทัศนคติอย่างไรต่อระบบการสอบเข้ามหาวิทยาลัยของเมืองไทย
ถ้าคุณคิดว่าการใช้เส้นสายฝากลูกเข้าเรียนทำได้เหมือนเวลาฝากลูกเข้าเรียนชั้นปร
ะถม มัธยม และมองว่าเป็นเรื่องปกติถ้าจะทำเช่นนี้อีกในระดับมหาวิทยาลัย
คุณมีความคิดสวนทางกับเด็กและผู้ปกครองคนอื่น ๆ
ที่มองว่าระบบการสอบเอ็นทรานซ์ของเมืองไทยเป็นระบบที่มีมานาน
และได้รับการยอมรับในเรื่องของความยุติธรรม ดังนั้น
ถ้าคุณไม่คิดจะพัฒนาระบบการศึกษาของเมืองไทย
ก็อย่ามาทำลายระบบให้เสียหายมากไปกว่านี้เลย

พฤติกรรมการใช้เส้นสายให้ลูกเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จะมีความชัดเจนอย่างไร ถึงเวลาที่มหาวิทยาลัย
และนักการเมืองที่เป็นผู้ปกครองของเด็กคนนี้ ต้องตอบข้อสงสัยให้กับสังคม
ก่อนที่ระบบการสอบเข้ามหาวิทยาลัยจะถูกทำลายย่อยยับไปมากกว่านี้

ข้อมูลอ้างอิง

ไปที่ url
https://student.cpc.ku.ac.th/grade/query_top_u.php

ปีการศึกษาเลือก 2542
ภาคการศึกษาเลือก ภาคปลาย
สูงสุด/ต่ำสุด เลือก ต่ำสุด
จำนวนอันดับ เลือก 30

แล้วช่วยดูว่าอันดับที่ 28 เขาระบุไว้ว่ายังไง

แล้วไปที่ url
http://www.registrar.ku.ac.th/home_link/downloadable.htm
คลิ๊ก หมวด 2 ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี
คลิ๊ก download ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2521
อ่านข้อ 15.1.2
แล้วคิดกันเอาเองนะครับว่า หมายเลข 28 ข้างบนเขาย้ายคณะได้ยังไง
ยังไม่ต้องพูดถึงประเด็นที่เขาเรียนอยู่ภาคพิเศษ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
แล้วย้ายไปภาคปกติที่คนเขาเอ็นท์กัน ดูแค่ประเด็นนี้ก่อน

28 4215088x xxxxx (นิสิตโอนไปคณะสังคม) ชินxxxxx (id: 4208281 อก.
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร บางเขน 1.58 k4007

โดย http://www.manager.co.th/polit [21 ก.ค. 2547 , 16:21:12 น.]

ข้อความ 5

คราวนี้หลักฐานมัดตัว ว่า ทางข้อมูลจากทางมหาวิทยาลัย
บอกเองว่าโอนมาไม้ได้สอบเข้าใหม่ นอกจากจะโอนคณะมาแบบผิดกฏระเบียบเล้ว
ยังมีการจะเตรียมมอบ เกีนรตินิยม โดยผิดกฏระเบียบอีกด้วย

ไปที่ url
https://student.cpc.ku.ac.th/grade/query_top_u.php

ปีการศึกษาเลือก 2546
ภาคการศึกษาเลือก ภาคปลาย
สูงสุด/ต่ำสุด เลือก สูงสุด/
จำนวนอันดับ เลือก 100

แล้วคุณจะพบ

82 4208281x xxxxx xxxxx สศ. รัฐศาสตร์ บางเขน 3.78 h3007

เรื่องนี้ หากท่าน นายกฯ ทักษิณ และทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ไม่ออกมาแสดงความรับผิดชอบ ผมในฐานะประชาชนคนไทยคนหนึ่ง ขอฝากความหวัง ไว้กับ
สมาชิกรัฐสภา ผู้เกี่ยวข้องที่มีอำนาจในการยื่นเรื่องเพื่อตรวจสอบนายกฯ
ในเริ่องนี้ และองค์กรตรวจสอบอิสระ ทั้ง ปปช และ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

ขอให้ช่วยกันตรวจสอบ และเอาผิด กับข้าราชการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ที่รู้เห็นเป็นใจ ทำให้เรื่องเลวๆ แบบนี้เกิดขึ้น ในสังคมไทยของเรา ด้วยครับ
ผู้รักความเป็นธรรม
copy from another post

โดย http://www.manager.co.th/polit [21 ก.ค. 2547 , 16:21:39 น.]

ข้อความ 6

ดีใจที่มีคนคิดอย่างนี้. ขอบคุณที่เปิดโอกาสให้เราได้รู้ความจริงเรื่องนี้ทักษิณและลูกๆ

โดย จิ๊จ๊ะ [21 ก.ค. 2547 , 16:43:37 น.]

ข้อความ 7

ขอขอบคุณท่านอย่างมากที่ช่วยออกมาแฉความจริงกับสังคม
อาจจะเป็นเพราะอย่างนี้ก็ได้ที่ รัฐบาลนี้กระสันต์อยากที่จะยกเลิกระบบเอ็นทรานซ์ เพราะจะได้ฝากลูกหลานเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยได้ง่ายๆเหมือนเล่นขายของ ซึ่งก็เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางในมหาวิทยาลัยราชภัฏ และระบบสอบตรงในมหาวิทยาลัยต่างๆ ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ที่ควรจะช่วยกันแก้อย่างมาก
และอีกกรณีหนึ่งที่เห็นชัดคือ ในคณะศิลปกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยรัฐบาลแห่งหนึ่งไม่ทราบว่าใช้หลักการอะไร ถึงได้มีดารานักร้องชื่อดังเข้ามาเรียนกันเกือบทั้งคณะ ที่น่าเกลียดเข้าไปใหญ่ แต่ก็คล้ายกรณีในกระทู้นี้เช่นกัน คือ ดาราหนุ่มท่านหนึ่ง (อ.นามสกุลฬ.ผิวเข้ม เล่นละครช่อง7)เรียนคณะวิศวฯม.เกษตรฯ(อีกแล้วครับท่าน)แล้วเรียนไม่ไหวอ้างว่าติดงานละครเยอะ จึงทำเรื่องย้ายมาเรียนคณะศิลปกรรมศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ซึ่งเป็นการย้ายข้ามมหาวิทยาลัยและข้ามสายด้วย วึ่งไม่ทราบว่าถ้าเขาไม่เป็นดาราไม่มีเส้นสาย เขาจะทำเช่นนั้นได้หรือไม่
สรุปแล้วประเทศไทยก็ยังไม่หมดยุคของระบบเส้นสายไม่ว่าจะคิดใหม่ทำใหม่อย่างไร โดยเฉพาะในมหาวิทยาลัยก็ยังมีระบบแบบนี้เยอะรวมทั้งการคัดคนเข้ามาเป็นอาจารย์ด้วยซ้ำไป
วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 เวลา 19:37:00
12
 
Reply 1


จ๋งจ๋านน้องโอ๊กฮ๊ากจ
77c641bf-e427-4395-a7fa-9b0d7732d71a

ปายยุ่งอารายกับเค้า???


วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 เวลา 19:44:00

Reply 2


สวย
77c641bf-e427-4395-a7fa-9b0d7732d71a

ฮืม!!! ทำไงได้ ต้องทำ....ใจ


วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 เวลา 21:01:00

Reply 3


หมูสอพลอ
77c641bf-e427-4395-a7fa-9b0d7732d71a

ขี้เกียจอ่านว่ ะ แมร่ง ยาว


วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 เวลา 23:33:00

Reply 4


AzuReVaPouR
77c641bf-e427-4395-a7fa-9b0d7732d71a

อือ ยาว


วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 เวลา 23:49:00

Reply 5


เออ ยาว
77c641bf-e427-4395-a7fa-9b0d7732d71a

ยาวขี้เกียจอ่าน

วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 เวลา 00:34:00

Reply 6


ปลง
77c641bf-e427-4395-a7fa-9b0d7732d71a

อืม... ปล่อยๆเค้าไปเหอะนะ

เราทำอะไรเค้าไม่ได้หรอก

ได้แต่รอวันที่เค้าจะล้ม แล้วพวกเราก็จะช่วยกันเหยียบย่ำให้มันสมกับที่เค้าใช้อำนาจกระทำกับพวกเรา


วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 เวลา 15:06:00

Reply 7


pimtanuki
77c641bf-e427-4395-a7fa-9b0d7732d71a

สงสัยอย่างนึง

ถ้าหากว่าคนรวย คนใหญ่คนโต ใช้เส้นใช้สายในมหาลัยได้อย่างนี้จริง ทำไมถึงมีแต่เรื่องของคนนี้เท่านั้น ถ้าหากใช้เส้นได้อย่างนี้ เป็นไปได้ว่าคนรวย คนใหญ่คนโตคนอื่นก็ต้องทำอย่างเดียวกัน


วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 เวลา 15:23:00

Reply 8


กลัวคนหน้าด้าน
77c641bf-e427-4395-a7fa-9b0d7732d71a

ตำแหน่งนายกฯเป็นตำแหน่งที่มีอำนาจมากสามารถให้คุณและโทษแก่แผ่นดินอย่างมากมาย     เพราะฉะนั้นผู้มาดำรงจะต้องมีคุณธรรมอย่างสูง     เพื่อที่จะไม่หลงไปอำนาจที่มี       ผมจึงเชื่อว่าเรื่องแค่นี้นายกของเราไม่ทำแน่      นายกปล่อยไม่ให้ลูกของท่านเอาเปรียบเยาวชนชองชาติหรอก       ถ้าเป็นจริงดังที่โพสต์เมืองไทยก็น่าสงสาร          ไม่มีประเทศชาติไหนในโลกที่ผู้นำประเทศจะปล่อยลูกตัวเองโกงแม้แต่การสอบเข้ามหาลัยหรอก       เพราะมันเป็นเรื่องขี้ประติ๋ว(เค้าไม่เอากันหรอก)     เรื่องเล็กจิงๆๆๆๆๆๆๆๆ         แต่ถ้าเรื่องเล็กๆๆๆๆๆๆอย่างนี้ยังปล่อยให้มีปัญหา   แล้วเรื่องอื่นๆๆๆๆๆๆๆๆและเรื่องใหญ่ๆๆๆๆๆๆๆๆผลประโยชน์มากมายจะเป็นไงบ้างเนี่ย        หรือมันมีประเทศไหนในโลกนี้จะมีผู้นำอย่างนี้แล้ว        ประเทศไหนนะน่าสงสารคนประเทศนี้จัง       และน่าอายแทนจัง         ผมจำประโยคของนายกของเราว่า    "เก่งไม่กลัว  กลัวคนหน้าด้าน"                           

 


วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 เวลา 17:37:00

Reply 9


abc
77c641bf-e427-4395-a7fa-9b0d7732d71a

แม่ง ! เลว

 


วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 เวลา 21:06:00

Reply 10


Zit49
77c641bf-e427-4395-a7fa-9b0d7732d71a

ยาว ขี้เกดอ่านแมร่ง

แล้วไปยุ่งไรกะเค้าวะ

อย่างน้อยพ่อเค้าก้อทำให้ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงบ้าง

ไม่ใช่ย่ำอยู่กับที่ นายกเปนคนนะเว่ยไม่ใช่เทวดา

เค้าทำให้ประเทศดีขึ้นถึงแม้จะได้ผลปะโยชน์บ้าง แล้วไงวะ

ผิดนิดผิดหน่อยย่ำกันซะจมดิน


วันพุธที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 เวลา 00:20:00

12