Skip Navigation LinksDekTriam.net > กระทู้ 73164 - อยากรู้ว่าประกาศซผลการสอบตรงของมหาลัยมหิดลประกาศวันไหนอ่ะ      Sign in   


Topic 73164


มาแล๊กก้า
อยากรู้ว่าประกาศซผลการสอบตรงของมหาลัยมหิดลประกาศวันไหนอ่ะ

 

อยากรู้อ่ะ อยากรู้ผลเร็วๆ ขอบคุนฮะ
วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 เวลา 10:48:00
 
Reply 1


meow
77c641bf-e427-4395-a7fa-9b0d7732d71a

1.หลักสูตรที่ไม่ใช้คะแนนผลการสอบเอ็นท์

คือหลักสูตรที่ใช้แต่คะแนนสอบตรงของม.มหิดล ประกาศผลวันที่ 3 ธ.ค. ทาง www.mahidol.ac.th/muthai  และทางไปรษณีย์

2.หลักสูตรที่ใช้ผลคะแนนการสอบเอ็นท์ตุลา 47

คือ แพทย์รามา กับ พยาบาลรามา ประกาศผลวันที่ 17 ธ.ค.

โดยผู้สมัครต้องส่งสำเนาใบคะแนนผลการสอบเอ็นท์ตุลา 47  พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ให้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน เขียนรหัสคณะ หลักสูตร และเลขประจำตัวผู้สมัครสอบ ไว้ที่มุมล่างด้านขวาของซอง ส่งไปที่คณะที่สมัคร ภายในวันที่ 7 ธ.ค.47

 


วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 เวลา 20:19:00