Skip Navigation LinksDekTriam.net > กระทู้ 79714 - .:-+*เฉลยแบบฝึกหัด ชีววิทยา ม.5*+-:.      Sign in   


Topic 79714


Skyman
.:-+*เฉลยแบบฝึกหัด ชีววิทยา ม.5*+-:.

 

เนื้อเยื่อพืช

1. จงเปรียบเทียบลักษณะเนื้อเยื่อเจริญกับเนื้อเยื่อถาวรมา 2 ข้อ

- เนื้อเยื่อเจริญแบ่งเซลล์ ไม่มีแวคิวโอล เนื้อเยื่อถาวรไม่แบ่งเซลล์ แวคิวโอลใหญ่

2. โพรแคมเบียมพัฒนาเป็นเนื้อเยื่อถาวรชนิดใด

 - primary xylem  และ primary phloem

3. ลักษณะที่แตกต่างกันอย่างเด่นชัดระหว่าง parenchyma กับ collenchyma คืออะไร

  - parenchyma เก็บสะสมอาหารได้พบมากที่สุดในพืช  พบลิกนิน collenchyma ให้ความแข็งแรง  

    พบตามก้านใบ ไม่พบลิกนิน

4. casparian strip หมายถึงอะไร

   - เป็นแถบที่ควบคุมการผ่านของน้ำในราก เป็นสารซูเบอรินและลิกนิน

5. ต้นจามจุรีที่ลานโพธิ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาลำเลียงน้ำและแร่ธาตุทางไซเลมผ่านเซลล์ชนิดใดเป็นหลัก      - vessel

6. ต้นกุหลาบลำเลียงน้ำตาลที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงทางโฟลเอมผ่านทางเซลล์ชนิดใดเป็นหลัก   -  sieve tube

7. xylem ray และ phloem ray ประกอบด้วยกลุ่มเซลล์ชื่ออะไร  - parenchyma

8. จงอธิบายความหมายของ sap wood

  - เนื้อไม้ที่ยังมีการลำเลียงน้ำ

9. จงอธิบายความหมายของ hard wood

 - เนื้อไม้ที่ไม่มีการลำเลียงน้ำและพบสารเรซิน แทนนินอุดตันทำให้แข็ง

10. passage cell พบในเนื้อเยื่อชั้นใด -  endodermis

11. pericycle พบบริเวณใด มีหน้าที่อะไร ราก , กำเนิดรากแขนง

12. annual ring เกิดจากเนื้อเยื่อประเภทใด   -  xylem

13. เนื้อไม้บริเวณใดที่มีความหนาค่อนข้างคงที่    -  sap wood   

14. เนื้อเยื่อถาวรเชิงเดี่ยวชนิดใดพบมากที่สุดในพืช  -  parenchyma

15. ผลสาลี่และฝรั่งพบเนื้อเยื่อชนิดใดมากที่สุด  - sclereid

16. ก้านใบของคื่นช่าย จะพบเนื้อเยื่อถาวรเชิงเดี่ยวอะไร - collenchyma

17. epidermis ที่มีคลอโพลาสต์ คือเซลล์ใด และมีหน้าที่อย่างไร  - guard cell

18.  อ้อยและชบามีเนื้อเยื่อเจริญชนิดใดเหมือนกัน  - apical meristem

19. จงระบุชื่อเนื้อเยื่อที่ยังมีชีวิตที่สามารถพบในบริเวณ cortex มา 1 ชนิด  - parenchyma

20. sieve tube มีลักษณะอย่างไรที่ช่วยให้เกิดการลำเลียงอาหารได้ดี  - มีตะแกรง sieve plate

21. เนื้อเยื่อถาวรเชิงเดี่ยวที่ผนังเซลล์มีสารซูเบอรินมาพอกสามารถพบในเนื้อเยื่อชั้นใด บอกมาหนึ่งชนิด  - cork , endodermis

22. เซลล์พืชที่มีชีวิตแต่ไม่มีนิวเคลียสคือเซลล์ใดsieve tube

23. จงบอกชื่อพืชใบเลี้ยงเดี่ยวที่มีการเจริญเติบโตแบบทุติยภูมิมาหนึ่งชนิด

      - หมากผู้หมากเมีย ,จันทร์ผา

24. เราสามารถพบไฟเบอร์ในพืชประเภทใด บอกมาหนึ่งชนิด   - ป่าน ปอ ใบสับปะรด

วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 เวลา 01:22:00
12
 
Reply 11


...
77c641bf-e427-4395-a7fa-9b0d7732d71a

อย่าอ่านนะขอร้อง
มีความลับจะมาบอกเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้น
เคยมีเด็กถูกฆ่าตายที่ห้องนำ้ของภารโรง
แต่ไม่สามารถหาต้นเหตุของคดีได้
จึงปล่อยร่างไร้วิญญาณของเด็กน้อยทิ้งใว้ ณ ที่เดิม
ไม่มีการทำพิธีอะไรทั้งสิ้น
วิญญาณของเด็กจึงล่องลอยวนเวียนอยู่ในรร
เป็นเวลาหลาย10ปี
จนวันหนึ่งได้มีกลุ่มนรหญิงได้เข้าไปในห้องนำ้นั้นเพื่อหวังจะแกล้งภารโรง
จึงได้พบวิญญาณของเด็กน้อยกำลังไต่ไปตามเพดารพร้อมแสยะยิ้มให้
พวกเธอกลัวมากรีบวิ่งออกจากห้องนำ้
แต่เพื่อนคนหนึ่งดันไปเหยียบแอ่งนำ้ที่พื้นเข้า
เพื่อนคนหนึ่งได้จับแขนของอีกคนหนึ่งไว้จึงล้มกันมาเป็นทอดๆและหัวฝาดพื้นตายหมด
วิญญาณของพวกเธอจึงวนเวียน ณ ที่แห่งนั้นตลอดไป
จงส่งต่อไปอีก20กระทู้ภายในเวลา7ชม.
ตอนแรกเราก็ไม่เชื่อหรอกแต่เพื่อนเราประสบอุบัติเหตุ5คนตั้งแต่เราอ่าน

วันพุธที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2548 เวลา 22:52:00

12