Skip Navigation LinksDekTriam.net > กระทู้ 101505 - ไตรภูมิพระร่วง (ภาษาไทย ม.6)      Sign in   


Topic 101505


DarKReN
ไตรภูมิพระร่วง (ภาษาไทย ม.6)

 

ขออภัยที่ทำแบบให้โหลดไม่เป็นอ่ะ โพสไว้ในนี้เลยละกันนะจ๊ะ
--------------------------------------------------------------------------------------
*~ไตรภูมิพระร่วง~*
ผู้แต่ง      พระมหาธรรมราชาที่ 1 (พระยาลิไทย)เป็นกษัตริย์องค์ที่ 5 ของสุโขทัย
ชื่อเดิม      เตภูมิกถา หรือ ไตรภูมิกถา
ความหมาย    เรื่องราวของสามโลก คือ กามภูมิ รูปภูมิ อรูปภูมิ
จุดมุ่งหมาย  – ชี้ให้เห็นคุณและโทษของโลกทั้งสาม ที่มีแต่การแปรเปลี่ยน ไม่แน่นอน มีแต่อนิจจลักษณะ
              – ชี้ให้มนุษย์หาทางหลุดพ้นไปจากโลกทั้งสามเพื่อไปอยู่ในโลกุตรภูมิ หรือนิพพาน
              – เน้นเรื่องกฎแห่งกรรม โดยเริ่มเนื้อหาจากนรกภูมิ
ผลจากการฟัง   ทำให้บรรลุนิพพาน
ได้เกิดเป็นเทพยดาในสวรรค์อันเป็นโลกทิพย์
       มีโอกาสเกิดมาพบพระศรีอาริย์ผู้จะมาเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต
คุณค่า
ด้านวรรณคดี    เป็นหลักฐานแสดงให้เห็นว่าคนไทยรู้จักแต่งวรรณคดีตั้งแต่สมัยสุโขทัย
ด้านศาสนา       เป็นการนำเสนอปรัชญาทางพุทธศาสนา
ด้านจริยธรรม   กำหนดกรอบการปฏิบัติตนให้คนในสังคมทั้งผู้ปกครองและผู้ถูกปกครอง ทำให้สังคมสงบสุข
ด้านประเพณีและวัฒนธรรม แสดงให้เห็นความเชื่อที่ตกทอดมาสู่ประเพณีและวัฒนธรรมในปัจจุบัน เช่น
-          การจัดดอกไม้ธูปเทียนให้คนตายก่อนปิดฝาโลง เพื่อให้ผู้ตายนำดอกไม้นั้นไปสักการะพระจุฬามณีเจดีย์ในสวรรค์
-          การเผาศพในเมรุเปรียบเสมือนการเดินทางขึ้นเขาพระสุเมรุไปสู่สวรรค์
ด้านศิลปะ ก่อให้เกิดงานจิตรกรรมและสถาปัตยกรรมตามแผนภูมิจักรวาลในเรื่องไตรภูมิพระร่วง
แนวคิด      การเกิดในท้องมารดาเป็นทุกข์แบบหนึ่ง ไม่ใช่เรื่องน่ายินดีเลย
กวีมีความรู้เรื่องการกำเนิดมนุษย์ตามแบบวิทยาศาสตร์
การใช้ภาษา มีการใช้คำเป็นจังหวะน่าฟัง
          – มีการใช้คำสัมผัสคล้องจอง
                        มีการใช้โวหารภาพพจน์ โดยเฉพาะอุปมาโวหาร
*~ไตรภูมิพระร่วง ตอน มนุสสภูมิ~*
การเกิดมนุษย์
ปฏิสนธิ -> กัลละ (ขนาด เศษ 1 ส่วน256 ของเส้นผม)
7 วัน       -> อัมพุทะ (น้ำล้างเนื้อ)
14 วัน     -> เปสิ (ชิ้นเนื้อ)
21 วัน     -> ฆนะ (ก้อนเนื้อ, แท่งเนื้อ ขนาดเท่าไข่ไก่)
28 วัน     -> เบญจสาขาหูด (มีหัว แขน2 ขา2) ครบ 1 เดือน
35 วัน     -> มีฝ่ามือ นิ้วมือ ลายนิ้วมือ
42 วัน     -> มีขน เล็บมือ เล็บเท้า (เป็นมนุษย์ครบสมบูรณ์)
50 วัน     -> ท่อนล่างสมบูรณ์
84 วัน     -> ท่อนบนสมบูรณ์
184 วัน  -> เป็นเด็กสมบูรณ์ นั่งกลางท้องแม่ (6เดือน)
การคลอด
ท้อง 6 เดือนคลอด - >ไม่รอด (บ่ห่อนได้สักคาบ)
ท้อง 7 เดือนคลอด ->ไม่แข็งแรง (บ่มิได้กล้าแข็ง)
การเกิด
มาจากสวรรค์  -> ตัวเย็น ออกมาแล้วหัวเราะ (น่ากลัวแหะ-*-)
มาจากนรก -> ตัวร้อน ออกมาแล้วร้องไห้
*** ลมกรรมชวาต = ลมเกิดแต่กรรม ดันให้เด็กคลอดออกมา
กาลทั้ง 3 ได้แก่
กาล 1 -> แรกเกิดในท้องแม่
กาล 2 -> อยู่ในท้องแม่
กาล 3 -> ออกจากในท้องแม่
* คนธรรมดา -> ไม่รู้ตัว จำไม่ได้ทั้ง 3 กาล
* พระปัจเจกโพธิเจ้า/ พระอรหันตาขีณาสพเจ้า / พระอัครสาวกเจ้า -> 2 กาลแรกรู้ตัว จำได้ แต่ลืมกาลที่ 3
*** ควรอิ่มสงสารแล =  เกิดเป็นคนควรใช้ชีวิตให้คุ้มค่า (ประโยคสุดท้ายบท)
อุปมาโวหาร แสดงให้เห็นความทุกข์ของการเกิด
-    เลือดแลน้ำเหลืองย้อยลงเต็มตนทุกเมื่อแล ดุจดั่งลิงเมื่อฝนตก แลนั่งกำมือเซาเจ่าอยู่ในโพรงไม้นั้นแล
-    ในท้องแม่ร้อนนักหนา ดุจดังเราเอาใบตองเข้าจ่อตน แลต้มในหม้อนั้นไซร้
-    กุมารนั้นเจ็บเนื้อเจ็บตน ดั่งคนอันท่านขังไว้ในไหอันคับแคบหนักหนา
-    กุมารอยู่ในท้องแม่นั้นให้เจ็บเพียงจะตายแล ดุจดั่งลูกทรายอันเพิ่งออกแล อยู่ธรห้อยผิบ่มิดุจดั่งคนอันเมาเหล้า(เหมือนลูกทรายโดนคนเมาเอาไปโยนเล่น) ผิบ่มิดุจดั่งลูกงูอันหมองูเอาไปเล่นนั้นแล
-    เมื่อถึงจักคลอด ดุจดั่งฝูงนรกอันยมบาลกุมตีนแลหย่อนหัวลงในขุมนรก อันลึกได้แลร้อยวา
-    เมื่อกุมารคลอดออกจากท้องแม่ ออกแลไปบ่มิพ้นตน ตนเย็น(แม่)นั้นแลเจ็บเนื้อเจ็บตนนักหนา ดั่งช้างสารท่านชักท่านเข็นออกจากประตูลักษ(รูกุญแจ)อันน้อยนั้น
-    แลคับตัวออกยากลำบากนั้นแล ผิบ่มิดั่งนั้น ดั่งคนผู้อยู่ในนรกแล แล ภูเขาอันชื่อคังไคยบรรพตหีบ(บีบ)แลเหง(ทับ) และบดบี้นั้นแล
--------------------------------------------------------------------------------------
เพื่อนๆทุกคนพยายามเข้าน้า Final ครั้งสุดท้ายแล้ว สู้ๆๆ

วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 เวลา 19:35:08
 
Reply 1


antoinetty*

914
7aafb967-53f1-4a01-ac30-10d03e304b85

ขอบคุณคร้าบบบบบบบบบบบ ^^


วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 เวลา 19:37:43

Reply 2


มิเน่
53624ce2-f9ee-4b14-a469-8673091cca1c

ขอบคุงค่าาาา
 
ยังไม่ได้อ่าานไทนเลย  อ่านนี่ละกัน 5555+

วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 เวลา 19:45:45

Reply 3


-*-
b5ccfd81-2028-442e-8aea-a04cb61f243b

อ่า....ขอบคุณครับ   เพิ่งจะอ่านภาษาไทยเนี่ยแหละ 55+

 


วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 เวลา 20:42:14

Reply 4


wb
f5f0cbeb-b645-491b-ac3b-d11035abe949

thanks ค่า+

วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 เวลา 20:51:40

Reply 5


Prince*
6d892914-cb01-4b3b-936e-5ced578ae19a

ขอบคุณครับ

วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 เวลา 21:34:17

Reply 6


$u@sYSaR

1325
ce57cb90-9923-4645-9e99-8a58bf8d8e33

ขอบคุณมาก เราทำหนังสือวรรณคดีวิจักษ์หายอะ

วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 เวลา 21:50:27

Reply 7


canon

372
6c6ab578-9e39-47a5-b234-e8f551eef082

เด็กสมัยนี้มันเรียนอะไรกัน......................
 
สงสัยหลักสูตร Thai lit ของอักษรจะต้องเปลี่ยนซะล่ะมั้ง

วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 เวลา 00:52:11

Reply 8


ภารตยุทธ
cd87a01a-4a43-4b22-9edd-1d473585a18e

พี่เป็นปีแรกที่ได้เรียนหนังสือภาษาไทยเล่มสีเหลืองๆ และต้องเรียนวรรณคดีเรื่องไตรภูมิพระร่วงตอนนี้ด้วย ตอนแรกก็ว่ายากแล้วนะ แต่พอไปเรียนที่อักษร ยิ่งกว่านี้อีก เพราะปี 1 ต้องอ่านวรรณคดีเรื่องนี้ทั้งเล่มในวิชาวรรณคดีไทย พอมาเห็นที่ติวกันก็เลยนึกถึงอดีตเมื่อวันวาน เพราะฉะนั้น ใครที่จะเข้าอักษร อย่าเพิ่งหมดกำลังใจที่จะอ่านนะครับ เพราะไปเจอทั้งเล่ม อ่านแค่ตอนเดียวกลายเป็นเรื่องเล็กน้อยไปเลย

วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 เวลา 14:43:12

Reply 9


P * L (!)

403
22482c36-8eea-42fd-bf8c-c24f17dd1ceb

สอบไปแล้วเพิ่งเห็นกระทู้... แต่ว่าก็ทำได้

วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 เวลา 19:03:38